NÁVRH ÚPRAV NÁMĚSTÍ MISTRA JANA HUSA VE ZDIBECH

Návrh úprav spočívá v celkové rehabilitaci prostoru. Severní strana s pomníkem mistra Jana Husa je akcentována komponovanými smíšenými trvalkovými výsadbami, pozadí prostoru je zakončeno keřovými kulisami. V klidovější části parku je navržena travnatá plocha nového odpočivadla s posezením. V celém prostoru je navržena nová síť pěších cest, reagující na směry stávajících pěších tahů a zároveň respektující formální charakter prostoru.

Jihovýchodní roh u zastávky, kde se nachází informační tabule, poštovní schránka a je zde větší pohyb osob, je navržen jako zpevněný nástupní prostor do parku, z něhož vychází páteřní cesta parkem. Nástupní plocha a cesty jsou navrženy z kamenné dlažby. Parčík je doplněn o výsadby solitérních stromů, které dotvoří rámec prostoru a vytvoří stromořadí podél pražské ulice. Prostor parku je od navazujících ploch oddělen výsadbou středně vysokého živého plůtku bez pravidelného tvarovacího řezu, který nahradí stávající transparentní dřevěný plůtek. Živý plůtek je na vnitřní straně parku podél ulice Pražské a Prostřední doplněn trvalkovým rabatem.