TVOŘÍME PROSTOR V SOUVISLOSTECH A S DUŠÍ.  TVOŘÍME HARMONICKÝ PROSTOR PRO ŽIVOT.

„Věz, Pane, že potěšení, jehož se nám dostává v zahradě, pokládám za jednu z nejryzejších radostí lidského života. ZAHRADA byla domovem našich prvních rodičů, než přišel pád. Přirozená je touha naplnit mysl klidem a pokojem a nechat odeznít všechny její bouřlivé vášně. Dává nám nahlédnout do důvtipu a moudrosti prozřetelnosti a přináší nespočet témat k rozjímání. Nemohu jinak, než nabýt přesvědčení, že samolibost a uspokojení, které člověk v těchto dílech PŘÍRODY nalézá, je chvályhodný, ne-li přímo ctnostný stav mysli.“            Joseph Addison, 6. září 1712