PRO.LUKA vznikla v roce 2005 jako platforma, časoprostorová nika, ve které se "potkávají" kolegové za účelem tvorby prostoru. Jak jde čas, tak se kolegové vzájemně střídají a prolínají - v závislosti na životních cyklech a etapách, ve kterých se nacházejí, v závislosti na tématech práce, která za námi přichází. V současné době ateliér tvoří:


Ing. Markéta Pešičková

autorizovaný krajinářský architekt ČKA 03948

členství v profesních organizacích:

 • Česká komora architektů, od 27. 2. 2012
 • Správní rada SZKT

praxe v oboru:

 • 2003 - dosud - projekční činnost v oboru zahradní a krajinářská architektura
 • 2016 - 2018 výuka Ateliery VOŠ Mělník
 • od r. 2016 člen Komise životního prostředí v Mělníku, člen Stavební komise Klecany
 • od 2012 krajinářský architekt zapsaný v seznamu autorizovaných osob České komory architektů pod č. 03948
 • 2001 - 2003 odborný referent NPÚ Praha, působnost v Pražské památkové rezervaci
 • jednoroční kurz v oboru památkové péče - zahradní a krajinářská architektura, 2001
 • 1998 - 2001 pozice krajinářského architekta firmy Rekult, Praha
 • 1999 - studijní pobyt ve Velké Británii
 • 1997 - 1998 projekční činnost v oboru zahradní a krajinářská architektura

Ing. Radek Csáno, DiS.

praxe v oboru:

 • 2018 - dosud - spolupráce v ateliéru Pro.luka, obor zahradní a krajinářská architektura
 • 2014 - 2018 projekční činnost v oboru zahradní a krajinářská architektura ateliér Stockwerk s.r.o.
 • 2014 pracovní stáž v ateliéru PlanDrei Landschaftsarchitektur Erfurt, Německo
 • 2012 studijní pobyt na TU Dresden, Landschaftsarchitektur, Drážďany, Německo
 • 2006 praxe ve firmě Roland Riedel Garten- und Landschaftsbau Berlín, Německo
 • 2005 praxe ve firmě Gartenbauschule Lehrgärtnerei Haindorf, Langenlois, Rakousko