ÚPRAVA ATRIA BUDOVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU V KLECANECH

Rekonstruovaný objekt bývalé Rychty v Klecanech ukrývá centrální šachtu, světlík, či menší atrium, které je umístěno na rostlém terénu, svíráno 4mi stěnami a volně otevřené směrem vzhůru. Kolem atria se v obou nadzemních patrech nachází komunikační koridor, atrium je tak pohledově nejexponovanějším prvkem interiéru stavby.

Návrh řešení je koncipován jako pohledová či drobná pobytová vnitřní zahrada se zelenou vegetační stěnou a vodním prvkem. Vegetační stěna přežila bez větší úhony první zimu, je postavená na několika prolínajících se liniích trvalek. Ze stěny "vyvěrají" 4 pramínky vodního prvku, které přepadají do betonového koryta. V podélné ose mezi vegetační stěnou s vodním prvkem a vstupnímu dveřmi do atria se nacházejí nepravidelně umístěné betonové pražce mezi nimi a kolem nich je situována výsadba stálezelených i opadavých keřů (rhododendron, bobkovišeň, skimia, hortenzie), trvalek (pachysandra, kakost, dlužicha, mitrovnička) a cibulovin (narcisy), celá plocha je mulčována kačírkem. Na stěnách jsou osazena ocelová lanka jako konstrukce pnoucích rostlin. V nikách mezi výsadbami je ponecháno místo na subtilní mobiliář.