REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ BABA A OKOLÍ

Revitalizace veřejných prostranství památkově chráněného sídliště BABA 32, území "živoucí" učebnice čistoty a elegance funkcionalismu a velkolepých vizí.

Na projektu jsme spolupracovali s ateliérem ARCHUM architekti s.r.o., Davidem Horou (hospodaření s dešťovou vodou), Miroslavem Kalinou (doprava) a Lukášem Hanusem (participace), zadavatelem díla byl IPR, Městská část Praha 6, odbor památkové péče MHMP.

Sousto to bylo vydatné, nejen objemem práce, ale také náročností participačního a schvalovacího procesu. Máme však takovou zkušenost, že často složitější proces přináší vícevrstevnaté výsledky, podněcuje kreativitu, vymáčkne z nás to nejlepší a také nás hodně naučí. BABA nebyla výjimkou a troufám si tvrdit, že i přes spoustu kompromisů, které na cestě k cíli vznikaly, bude výsledná podoba řešeného území příjemnou změnou ve srovnání se současnou neutěšeností území.

Jako vždy jsme mysleli na pěší uživatele, cyklisty, děti, maminky, seniory, stejně tak jako na estetično, bezpečno, uživatelský komfort, příjemné klima, ochlazování, vsakování a další benefity, se kterými mohou krajináři při své práci pracovat.

Naplnění navržené vize bychom přáli nejen historické BABĚ, která si zaslouží důstojný kabát, ale také všem, kteří bydlí v širším okolí, v místě s obrovským, ale až trestuhodně nevyužitým potenciálem pro příjemný každodenní život.