REGENERACE MĚSTSKÉHO JÁDRA V LIBĚCHOVĚ

Původním zadáním tohoto projektu bylo řešení drobné plochy zeleně mezi zdravotním střediskem a bývalou Turnhalle (tělocvičnou) v centru Liběchova, což jsme vnímali jako úkol bez možného kontextu a možného efektu v území. Postupně se nám podařilo vyjednat rozšíření zadání na celé území centra města, které je představeno v tomto příspěvku. Řešené území má kvalitní urbanistické schéma i značný potenciál, podoba veřejných prostranství je však neuspokojivá. Našim cílem byla celková rehabilitace a kultivace složitého a neutěšeného území s výraznou dopravní zátěží. Snažili jsme se oprášit genia loci místa, navázat a rozvinout historický odkaz území, naplnit obsah názvu nyní neexistujícího "náměstí" Václava Levého.

V současné době se realizuje část bývalé návsi u městského úřadu.