REVITALIZACE MĚSTSKÉHO JÁDRA VE MŠENĚ

V malebném kokořínském městečku Mšenu jsem dostala v autorském týmu s kolegy M. Prchalem a J. Trevisan příležitost ovlivnit podobu centra tohoto města. Tehdejší podoba centra byla velmi neutěšená. Náměstí obsahovalo oplocený trávníček, neprosperující tvarovanou alej klenů kolem trávníčku, alej tabulí a vývěsek, bezbřehý asfalt samou záplatu zabírající většinu veřejných prostranství, jezdit a parkovat se dalo všude, pěšák byl v permanentním ohrožení, prostor pro pobývání či akce pod širým nebem nikde. Náš návrh přinesl radikální proměnu. Střed náměstí tvoří mlatová plocha, kde je umístěna nova kašna, vysazen bosket tvarovaných lip, dvojice jírovců u barokního sousoší, je zde nový mobiliář a informační systém, osvětlení. Asfalt ustoupil kamenné dlažbě, prostor pro auta je striktně vymezen a omezen vyššími obrubníky, parkování je redukováno a pěšák získal na důstojnosti i životním prostoru - nové, kamennou dlažbou dlážděné chodníky nabízejí místo pro pohyb, posezení před kavárnou, venkovní nabídku drobných obchůdků a květinovou výzdobu. Náměstí získalo novou tvář a prostor pro život - konají se zde jarmarky, svatby, zpívání koled apod.

Tato realizace získala ocenění Stavba roku Středočeského kraje v roce 2013.