NÁVRH ÚPRAV ZELENĚ NÁVSI V DRAŽEJOVĚ

Návrh úprav prostoru návsi spočívá v celkové harmonizaci tohoto prostranství. V místech, kde to umožňuje vedení sítí, jsou navrženy nové výsadby stromů, konkrétně lip velkolistých, domácího druhu, tradičního ve venkovských sídlech. Turistický rozcestník a informační tabule jsou navrženy k přemístění z hlavních pohledových os do méně exponovaných, avšak stále funkčních poloh. Chybějící ohradní zeď pohledově exponované usedlosti je částečně nahrazena živým plůtkem a drobnou skupinou šeříků, doplněnou dřevěnou lavičkou. Před usedlostí je navržen tradiční trvalkový záhon s růžemi, oživující celý prostor návsi.

V blízkosti nádrže je umístěn sedací set složený ze stolu a dvou lavic, u kaple je umístěna lavička. U kaple je dále navržena realizace nového okapového chodníku a vstupu do kaple z kamenných (pískovcových) desek velkého, ale nestejného formátu. Před kaplí je navržen trvalkový záhon s růžemi lemující starou štukovou opěrnou zídku. Na nároží v křižovatce jsou navrženy dva kamenné stupně usnadňující přístup ke kapli.

Vodní nádrž je doplněna dvěma přístupy k hladině pomocí drobných schodišť. V obou vstupech je navrženo též drobné odpočinkové dřevěné molo s možností posezení či kontaktu s vodou (dětské hry). Vodní nádrž je dále doplněná obvodovou kapsou - záhonem pro vodní a bahenní rostliny, lemující celou vnitřní hranu nádrže. Vodní rostliny oživí vodní prvek, pomohou čistit vodu v nádrži a vytvoří biotop pro domácí hmyz, motýly, vážky apod.