NÁVRH KRAJINÁŘSKÉHO ŘEŠENÍ LESOPARKU V DUBÉ

Zadáním práce bylo navrhnout či usměrnit provozní a kompoziční vztahy v území a dále navrhnout či doplnit programovou náplň v řešeném území. Historicky zde byl založen lesopark u lázeňského objektu, sousedícího v jihovýchodním směru, sloužil ke zdravotním procházkám hostů i místních obyvatel. Dle historických fotografií se v území nacházel altán, jeho pozice je dobře čitelná v terénu. Na náhorní plošině v blízkosti polní cesty k Malému Mlýnku se nacházel křížek, torzo kamenného podstavce je v místě stále přítomno. V původní pozici je znovu navržen vyhlídkový dřevěný altán v historizující podobě. Původní křížek je navržen k rekonstrukci, včetně akcentující výsadby dvou solitér a posezení s vyhlídkou.

Hlavním tématem programové náplně území je pak pohádková či herní tématika, která se již dnes v lesoparku rozvíjí. Předložený návrh nabízí rozšíření a doplnění tohoto programu o tyto prvky:

/ dřevěné sochy pohádkových postav (Sněhurka a sedm trpaslíků, Obr Koloděj, Křemílek a Vochomůrka, Budulínek, Koblížek, loupežníci (Rumcajs, Manka, Cipísek), poustevník, princezna Zlatovláska, čarodějnice, vícehlavý drak v místě prudkého svahu při hlavním nástupu do areálu, který může sloužit též jako prvek k lezení. / dřevěné sochy lesních zvířat rozptýlených v území lesoparku dle jejich přirozeného životního teritoria / dřevěné sochy domácích zvířat jako součást malého "hospodářství" v sousedství perníkové chaloupky / proutěná doupata a hnízda, dřevěná zvonkohra v drobných zákoutích řešeného území či na náhorní plošině / herní program - herní stolek na západním odpočivadle a herní plocha na jihovýchodní terase lesoparku (šachy, piškvorky, lodě apod.) / prvek bludiště variantně v jihovýchodní nebo severovýchodní terase řešeného území / jednoduché a finančně nenáročné robinsonádní balanční prvky, pobytové a houpací sítě a slackline na severovýchodní části náhorní plošiny / plocha pro agility s jednoduchými a finančně nenáročnými prvky v severozápadní části náhorní plošiny

Celé území lesoparku je v návrhu vybaveno masivním dřevěným mobiliářem - dřevěnými lavicemi, sedacími sety, část z nich může být zpracována sochařsky a tematicky (sochařský motiv v kontextu programu lesoparku).