NÁVRH ÚPRAV MASARYKOVA NÁMĚSTÍ V DUBÉ

Projektu úpravy Masarykova náměstí v Dubé říkáme interně "skica na ubrousek". Paní starostka nás oslovila se skromnou prosbou, zda bychom jí nepomohli s trvalkovými záhony, že "zdědila" s novou funkcí, do které právě nastoupila, letničkové proužky na náměstí a že by to chtěla změnit. Radnice stojí na náměstí, z okna kanceláře je na něj pěkný pohled. A tam také vznikla první "skica na ubrousek", která se de facto obratem (paní starostka je vážně neskutečná!) zrealizovala.

Podstata úpravy tkví v rozšíření dlážděné plochy v centru náměstí, která umožní lepší společenské vyžití, pořádání trhů a slavností. Rozšíření zpevněné plochy bylo realizováno na úkor poměrně zbytečných travnatých pásů. Stávající tisové plůtky byly přesazeny vně dlážděné plochy a místo uzoučkých letničkových záhonů byly realizovány reprezentativní kvetoucí záhony (keře, trvalky, cibuloviny). Stávající tvarované lípy, které již pozvolna dožívají, byly v prostoru zachovány na dožití, vně jejich rondelu byl založen nový prstenec z dubů (jak jinak - v Dubé), které výhledově převezmou úlohu lip a jejich neredukovaná koruna přistíní novou prostornější společenskou plochu.