NÁVRH DROBNÝCH ÚPRAV OKOLÍ KAPLIČKY V NEDVĚZÍ

Předmětem řešení je drobné zastavení u kapličky v rámci malebné vísky Nedvězí pod kopcem stejného názvu s fantastickým kruhovým výhledem. V bezprostředním sousedství kapličky se dnes nachází poněkud rustikální sedací set v nevyhovujícím terénním zářezu u kaple. Dále se zde nachází dřevěná informační tabule, designově velice zdařilá, s mobiliářem však neladící.

Odpočivadlo je nově navrženo v prostornější vydlážděné z mobiliáře, lépe korespondujícího s prostředím i použitou cedulí (která bude přesunuta dále od kaple). Kaplička je akcentována výsadbou nové lípy, která přistíní navržené odpočivadlo. Vstup do kaple je zpestřen záhonem romantických růží.