HERNÍ ZAHRADY

Samostatnou kapitolu naší činnosti představují herní zahrady mateřských škol. Držíme se premisy, že prostředí "vychovává". Proto se snažíme o tvorbu zahrad podnětných, "hravých", rozvíjejících tělo, ducha i estetické cítění dětí. Pracujeme s přírodními materiály a navrhujeme autorské herní prvky a artefakty. Vegetaci herních zahrad navrhujeme převážně z domácích, jedlých a léčivých druhů s ohledem na edukativní přesah. Výsledkem tohoto procesu je klimatická přírodní a herní zahrada, jejímž dalším rysem je udržitelnost.