NÁVRH ÚPRAV OKOLÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ V ULICI OLDŘICHOVSKÁ V HRÁDKU NAD NISOU

Veřejné prostranství s nově vybudovaným dětským hřištěm. Prostor kolem nedávno realizovaných herních prvků s kačírkovou dopadovou plochou je bez dalších objektů či prvků.

Limitem území je nadzemní elektrické vedení, které zásadním způsobem determinuje možnost výsadeb v území.

Základním principem návrhu je vytvoření sourodého, harmonického a zároveň podnětného odpočinkového a částečně i edukativního prostoru v blízkosti mateřské školy. Parčík s navrženými úpravami, spočívajícími v založení nové funkční síti cest, nových výsadbách stromů, keřů, živých plotů a trvalkového dekoru s dětským hřištěm a geoparkem zde tak vytvoří pro obyvatele a návštěvníky příjemné a zajímavé veřejné prostranství. Cestní síť efektivně propojí hlavní pěší směry přes řešené území, nabídne možnost okružních procházek a příjemného spojení ulice s parkem a navazující krajinou.