REVITALIZACE HŘBITOVA V KLECANECH

Na řešeném území se studie zabývá zejména návrhem nové, přičleněné části hřbitova, rozšiřující kapacitu i způsoby pohřbívání, zázemí hřbitova a parkování. Dále revitalizací a harmonizací stávajících ploch hřbitova, zlepšení jejich celkového estetického působení, sjednocení a vzájemném propojení, lepší organizaci prostoru a funkcí v místě. Podstatným bodem návrhu je kompoziční, provozní a materiálové propojení stávajících částí s nově připojenou částí hřbitova.

Naším krédem při tvorbě návrhu je respekt ke stávajícímu prostoru a jeho řešení, náladě a hodnotám.

Zároveň však též ctíme zásady logiky, funkčnosti a estetiky. Předkládáme řešení, které přináší jednoduché a čitelné schéma, přehlednou organizaci prostoru, provozní a materiálové sjednocení řešených ploch. V neposlední řadě klademe důraz na adekvátnost, tj. Přiměřenost navrženého obsahu a provedení dané lokaci (konkrétnímu prostoru, konkrétním uživatelům, reálným investicím).