NÁVRH ÚPRAV ZAHRADY MOTEJLOVY VILY V BRUNCE

Historická vila a zahrada, kouzelná atmosféra a mnohovrstevnaté zadání, se kterým jsme se, k vlastnímu překvapení, dokázali popasovat. Vila má sloužit jako společenské místo, přístupné veřejnosti, s restaurací, možností svateb. Náš návrh předkládá řešení respektující historickou atmosféru i kontext místa, reaguje však též na potřeby zamýšleného provozu.

Navrhujeme zde revitalizaci vodoteče a transformaci vodní plochy do koupacího biotopu, rekonstrukci historické skalky a posílení dožívající partie lesní zahrady. Pravidelný vodní parter doplňujeme trvalkovým rabatem, na hranu mezi parter a vodní plochu umisťujeme romantický altán. Užitná část zahrady je revokována pobytovým ovocným sadem a kuchyňskou zahradou s vyvýšenými záhony, které vytvářejí romantické kulisy zamýšlené jídelně přistavěné k severní fasádě vily. Navrhujeme rozšíření zahrady do přilehlého lesoparku (konečně příležitost uvažovat o použití prvku "haha"stěny). Celý prostor zahrady zabydlujeme mobiliářem, solitérním i skupinovým dle daného místa a potřeby. Vegetace je založená na citlivé kompozici nových stromů, pestré kulise keřů a rozsáhlé paletě trvalkových scenérií.