ZAHRADA NA ŠŤASTNÉM ÚPATÍ V KLECANECH

Bývalý hospodářský dvůr, v dispozici italské "antivily" - budovy lemují tři strany čtvercového pozemku, zahrada a dvůr se nacházejí v centru dění. Byla to v roce 2016 láska na první pohled a přes překotné začátky zde již od téhož roku fungujeme. Část objektů slouží jako zázemí zahradnické firmy a krajinářského atelieru, původní obytné stavení jako bydliště naší rodiny. Centrální prostor je tvořen dvorem (spíše firemním) a obytnou zahradou s koupacím biotopem a venkovní kuchyní. Hodně jsme zde pracovali s terénem, zahrada je rozvržena v několika úrovních. Opěrná a zároveň ohradní zeď mezi dvorem a zahradou tvoří zároveň stěnu biotopu. Nad druhou opěrnou zdí se nachází pěstební zahrádka. Jsme stále v procesu, který budeme postupně fotodokumentovat a sdílet.

P.S.: I tato zahrada byla původně "na šťastném vršku", ale jelikož ta naše zahrada se sice nachází v ulici Na Vršku, ale reálně je spíše pod ním, jméno jsem přepustila kolegovi Radkovi do Doks. Protože jeho zahrada je opravdu na kopci a použil zde nový, trefný název jedné své poťouchlé kamarádky.