NÁVRH ÚPRAV ULICE HUSOVA V KRALUPECH NAD VLTAVOU 

K Revitalizaci Husovy ulice v Kralupech nad Vltavou jsme byli přizváni až v závěrečné fázi přípravy projektu. Přesto se povedlo projekt výrazně posunout k soudobým trendům a do prostoru dostat poměrně velké množství vegetace, pracovat s dešťovou vodou (komplexně modrozelenou infrastrukturou) a vytvořit též obytnou ulici s drobnými odpočivadly a kvetoucím detailem. Studii do realizace pak "za nás" dokončil ateliér Terra Florida, za což jí moc děkujeme a na společný výsledek se již těšíme, dílo je v realizaci.