ZAHRADA RODINNÉHO DOMU V LOUČNI

Tato zahrada je aktuálně v procesu. Moderní stavba, přírodní charakter místa. Zahradu koncipujeme na velkorysém schématu a jemných modelacích. Na pozemku se nacházejí vzrostlé či dorůstající duby, většinou v menších skupinkách či rozvolněně. Závěr pozemku tvoří "divočina" - skupina dubů, akátů, lísek. Koncept skupin stromů a rozvolněných solitér přenášíme i do kompozičního návrhu, sortimentálně jsme umírnění - vysazují se ambroně, borovice, babyky, břeky, habry, jeden dub. Akcent tvoří dvojice platanů přistiňující terasu, dvojice muchovníků ukončující výhledy z terasy, v blízkosti vinného sklepa je vysazen kaštanovník posezení nad vyhlídkou z posezení před sklípkem zastřešuje tamaryšek. Keřové kulisy jsou jednoduché (tisy, bobkovišně, ptačí zob, tavola), občas doplněné zajímavým akcentem latnatých hortenzií, různých druhů kalin, motýlím keřem či ořechokřídlecem. Oč je dokumentace stručnější, o to více pobíháme v terénu...brzy doplníme fotodokumentaci z realizace.