REVITALIZACE PARKU NA PODOLÍ V MĚLNÍKU 

Cílem této práce je nastínit multifunkční, ale zároveň harmonické a vyvážené řešení rozsáhlého území v bezprostředním kontaktu města a přírody, kontaktu člověka s jeho životním prostorem.

Jeho potenciál je v rámci města zcela výjimečný a jeho zhodnocení přinese zlepšení životního prostoru a kvality života nejen početné řadě obyvatel všech věkových kategorií, ale zlepší též kvalitu přírodních prvků města, posílená složka vegetace přinese životní prostor mnoha druhům živočichů.

Vzhledem ke koncentraci osídlení v okolí a blízkým školám doporučujeme maximální možné zachování funkce zeleně – parkových a rekreačních ploch v území. Původní velkorysé krajinné zázemí města postupně pohlcuje nová výstavba, průmysl a dopravní infrastruktura, vnitřní město s obytnou zástavbou je od okolní krajiny již naprosto odříznuté. Pro kvalitu života ve městě je větší parková plocha nezbytná a město Mělník si ji zaslouží, zejména pokud je jeho prioritou kvalitní život jeho obyvatel.

Premisou tohoto řešení je poznání, vzájemné pochopení a respekt.