REGENERACE PARKU NA PODHOŘÍ V MĚLNÍKU

Řešené území se rozkládá na severním svahu mělnického kopce a je členěno do několika terénních úrovní / teras, vzájemně oddělených krátkými prudšími svahy. Jednotlivé úrovně se již dnes od sebe liší obsahově, v návrhu toto členění dále podporujeme dílčí kompozicí a funkční náplní. Formální parkový parter - prostor společenského setkávání, korzo, intenzivní pobyt u vodního prvku - společenský prostor s multifunkčním objektem kavárny (WC, wifi), venkovní posezení - uliční parter s alejí stromů a kvetoucími záhony - hlavní osa parku vycházející od stávající dominantní lípy srdčité.

Klidová zóna - rekreační zóna s pobytovým trávníkem - odpočinkový mobiliář (dřevěná mola, hamaky, sedací pytle- volná přírodně-krajinářská kompozice.

Zóna herních a sportovních aktivit - herní prostor pro nejmenší děti - balanční lanová sestava pro mladší školní kategorii - parkourové a fitness hřiště pro dospívající mládež a dospělé. Zóna zahrady - pěstební a komunitní činnosti pro blízké školy a sídliště - pobytový sad a pěstební plochy revokující původní charakter lokality - komunitní zázemí (venkovní učebna/ altán) - pěstitelské zázemí.