REVITALIZACE ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA V MNICHOVĚ HRADIŠTI

Židovský hřbitov v Mnichově Hradišti byl "zrušen" v osmdesátých letech 20. století, veškeré objekty byly zrušeny (až na torzo zdi), část náhrobků je zahrnuta pod navážkou, která změnila terénní poměry v území. Zachoval si přibližnou rozlohu původní dispozice, není však dnes v terénu čitelný. V současné době je tento pietní prostor součástí rozlehlého lesoparku na severních skalnatých srázech nad řekou Jizerou, jeho stav je však nevyhovující a nedůstojný.

Předložený návrh si klade za cíl nabídnout citlivou, ale důstojnou obnovu duchovního místa, místa odpočinku obyvatel Mnichova Hradiště s pohnutým osudem. Je naším přáním přiblížit současným generacím historické události i svébytnou kulturu menšiny sdílející náš společný životní prostor na základě konkrétních příběhů i jmen. Ceníme si této pracovní příležitosti se silným duchovním a emotivním rozměrem.