NÁVRH DROBNÉHO OBJEKTU ZVONKOHRY VE ZDIBECH

Rostlý venkovský urbanismus si umí sám říct, co potřebuje. Stará křižovatka původní zástavby si přímo říkala o nějaké podtržení, akcent, zkrátka o pozornost. K té jsme jí pomohli drobnou stavbičkou, objektem zvonkohry, kterou jsme chtěli připomenout element vody, zurčení pramene. 

Zdiby byly kdysi vyhlášené svou výjimečnou vodou, která se dovážela až do Prahy. Pramen se nachází v zámeckém parku a tam se voda také čerpala a prodávala, byla vyhlášená široko daleko. Stejná voda pak ze zámeckého parku protéká obcí, místy je zatrubněná, místy na povrchu, napájí a sbírá další stroužky a dává život Přemyšlenskému potoku, který tvoří páteř celé obce. Pramen protéká i kousek od této křižovatky a objektu zvonkohry. 

Kolem zvonkohry jsme vytvořili drobné odpočivadlo s lavičkou, dvojicí lip velkolistých, záhony keřů a trvalek. Nároží prokouklo a doslova rozsvítilo celou křižovatku.