NÁVRH TRADIČNÍ VENKOVSKÉ ZAHRÁDKY U OBJEKTU "KONÍK" A OKOLÍ GRÖSSELOVY KAPLE V HRÁDKU NAD NISOU

Veřejné prostranství s nově zrekonstruovaným podstávkovým domem zvaným "Koník" do jehož předprostoru byla umístěna opravená Grösselova kaple.

Základním principem návrhu je vytvoření sourodého, harmonického a zároveň podnětného odpočinkového a edukativního prostoru v duchu tradičních venkovských zahrad. Zahrada, spolu s okolím kaple, tak vytvoří pro obyvatele a návštěvníky příjemné a zdejším památkám adekvátní veřejné prostranství.

Zahrada podstávkového domu je od okolí vizuálně oddělena jednoduchým dřevěným plaňkovým plotem s brankou. Vstup k domu z ulice je řešen jako tradiční kamenné zápraží z velkoformátové dlažby. Zadní část u domu je pak tvořena štěrkovým povrchem. Přístup od kaple k domu je zahrádkou umožněn kamennými šlapáky. Plocha vlastní zahrady je tvořena štěrkovým záhonem s bylinkami, trvalkami a několika ovocnými stromy. Dominantou je zde hrušeň s kruhovou lavičkou. Pohledového odclonění od technické budovy sousedního sportovního hřiště je docíleno tvarovaným a volně rostoucím živým plotem (plot z tradičních a jedlých druhů). Zahrádka je ještě doplněna o lavičky na zápraží a u plotu. Prostor za domem je věnován pěstování užitkových plodin a zeleniny ve vyvýšeném záhonu.

Kolem kaple je vytvořena zpevněná plocha z nepravidelné velkoformátové kamenné dlažby, jenž lépe odpovídá významu i architektuře raně barokní památky. V tradičním pojetí drobných sakrálních památek je kaple doplněna o doprovodné solitéry dvou vzrůstných stromů (lípa velkolistá). Kamennou plochu a celou kompozici u kaple vhodně dokreslují trvalkové záhony s růžemi. Přístup ke kapli je řešen pomocí kamenných "pražců" či desek v trávníku.