ÚZEMNÍ STUDIE MICHLE

Územní studie Michle byla pořízena Městskou částí Praha 4 jako podklad pro změnu ÚP sídelního útvaru hlavního města Prahy. Proluka spolu s Davidem Horou byla součástí autorského týmu zpracovatelů této územní studie (Archum architekti s.r.o., 2020).

Spolupracovali jsme na průzkumech území a návrhu podoby veřejných prostranství, vzájemném propojování jednotlivých urbanistických struktur, rušení bariér, zachování a rozvoj přírodních hodnot území. Pracovali jsme s principy modrozelené infrastruktury - implementovali jsem prvky sídelní zeleně do tohoto dokumentu, stanovili jsme požadavky pro její iniciaci a perspektivní existenci.